Search results

Records found: 46  
Your query: Subject h. and keywords = "Sociální služby"
 1. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis.    Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007- . 1 online zdroj . ISSN 1803-7488   Signatura C147e
  Fórum sociální politiky

  journal

 2. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis.    Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015-2023 .  svazků . ISSN 1802-5854   Signatura C147
  Fórum sociální politiky

  journal

 3. Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 149-151. 
  article

  article

 4. Die einrichtungsbezogene Impflicht – eine Bilanz nach sechs Monaten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 39, 2022, s. 2798-2803. 
  article

  article

 5. La lutte contre la discrimination fondée sur la précarité socio-économique: un instrument dans la lutte contre la pauvreté.   -- In:  Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights -- ISSN 2294-9313. -- 2022, no. 3, s. 223-255. 
  article

  article

 6. Právo sociálního zabezpečení / Kristina Koldinská a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2022 . xvi, 481 stran . ISBN 978-80-7400-902-0   Signatura M 9138
  PS
  Právo sociálního zabezpečení

  book

 7. Význam participačních práv dítěte při poskytování sociálních služeb rodinám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 24-28. 
  article

  article

 8. Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR.   -- In:  Fórum sociální politiky -- ISSN 1802-5854. -- Roč. 14, (2020), č. 2, s. 4-9. 
  article

  article

 9. Sociální stát, nerovnosti, politika : postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016 / Lukáš Linek a Ivan Petrúšek ; spoluautorka Kristýna Bašná.    Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV, 2020 . 274 stran . ISBN 978-80-7330-363-1. ISBN 978-80-7419-302-6   Signatura M 8760
  PS
  Sociální stát, nerovnosti, politika

  book

 10. Corona-Fälle aus der Rechtsschutzpraxis.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 38, s. 2758-2761. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.