Search results

Records found: 1275  
Your query: Subject h. and keywords = "Smlouvy"
 1. Verweigerter Vertrag wegen sexueller Orientierung (Ls.) : EuGH 12.01.23 – C-356/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 22, 2023, s. 1564. 
  article

  article

 2. Vrchní soud v Praze: Registr smluv. Chybějící metadata. Zvýšení základního kapitálu : rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 11. 2022, č. j. 14 Cmo 58/2022-132.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 69-70. 
  article

  article

 3. Ústava ČR a mezinárodní právo - několik historických poznámek.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 43-60. 
  article

  article

 4. Zur vorrangigen Ausräumung festgestellter Konventionsverletzungen – Völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Wirkungen von Urteilen des EGMR im deutschen Recht.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 50, (2023), Heft 13-16, s. 305-321. 
  article

  article

 5. Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xxxvi, 1182 stran . ISBN 978-80-7400-932-7   Signatura M 9234
  SP
  Správní řád

  book

 6. Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí : průvodce zajištěním výkonu samostatné a přenesené působnosti obcí prostřednictvím veřejnoprávních smluv / Hynek Pečinka.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xiii, 148 stran . ISBN 978-80-7676-720-1   Signatura M 9238
  SP
  Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

  book

 7. Základy závazkového práva. 2. díl, Zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy v občanském zákoníku, závazky z deliktů a z jiných právních důvodů / Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv.    Praha : Leges, 2023 . 301 stran . ISBN 978-80-7502-667-5   Signatura M 8826/2
  OP
  Základy závazkového práva

  book

 8. Dopady aktuální judikatury Nejvyššího soudu na práva a povinnosti stran smlouvy o dílo.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 23-35. 
  article

  article

 9. Negativní ujednání o vlastnostech předmětu koupě ve spotřebitelské kupní smlouvě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 3, s. 77-87. 
  article

  article

 10. Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem po novele k 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024 / Michael Košnar, Petr Bukovjan, Pavla Hloušková, Dana Roučková, Petr Schweiner, Jaroslav Stádník, Jan Vácha.    Olomouc : ANAG, 2023 . 1325 stran . ISBN 978-80-7554-398-1   Signatura M 9267
  PP
  Zákoník práce

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.