Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Smlouvy o výkonu funkce"
 1. Odlišnosti výkonu funkce člena statutárního orgánu kapitálové společnosti od pracovněprávního vztahu a možný souběh výkonu funkce a pracovněprávního vztahu.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 1, s. 29-34. 
  article

  article

 2. Obchodní korporace. Smlouva o výkonu funkce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5340/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 11-12, s. 706-713. 
  article

  article

 3. Obchodní korporace - člen statutárního orgánu - manažerská smlouva - věcná příslušnost : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2018.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 28-34. 
  article

  article

 4. Akciová společnost, představenstvo, pracovněprávní vztahy : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 511-521. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Přezkoumání odvolání jednatelky ve sporu o odstupné dle smlouvy o výkonu funkce : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 30. 11. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4499/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 11, s. 414-415. 
  article

  article

 6. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným. Jednatel. Smlouva o výkonu funkce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4499/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 10, s. 827-831. 
  article

  article

 7. Některé aspekty právní úpravy vztahu statutárního orgánu k obchodní společnosti a smlouva o výkonu funkce.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 19, (2011), č.8, s. 17-21. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.