Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Smlouvy o smlouvě budoucí"
 1. Smlouva o smlouvě budoucí. Územní plán : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1642/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 151-161. 
  article

  article

 2. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 3. Smlouvy přípravného druhu / Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xvii, 237 stran . ISBN 978-80-7598-450-0   Signatura M 8520
  OP
  Smlouvy přípravného druhu

  book

 4. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sobotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2018 . xlv, 1042 stran . ISBN 978-80-7400-701-9   Signatura M 8212
  OP
  Realitní právo

  book

 5. Smlouvy přípravného druhu / Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xvi, 219 stran . ISBN 978-80-7552-969-5   Signatura M 8170
  OP
  Smlouvy přípravného druhu

  book

 6. Posouzení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí : nález ÚS z 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 7. K otázce posouzení neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí : nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 6, s. 38-40. 
  article

  article

 8. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti : usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. února 2015, sp. zn. 31 Cdo 2184/2013.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 21, (2015), č. 2, s. 21-27. 
  article

  article

 9. Usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2184/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 6, s. 855-868. 
  article

  article

 10. Exekuce. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Smlouva o půjčce. Podmínka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2015, sp. zn. 31 Cdo 2184/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 10, s. 829-840. 
  article

  article