Search results

Records found: 139  
Your query: Subject h. and keywords = "Slovenské právo"
 1. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.    Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Právnická jednota, 1922-  1975-1989 ; Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied  1992-2010 ; Bratislava : Slovak Akademic Press .  svazků . ISSN 0032-6984   Signatura C 46
  Právny obzor

  journal

 2. Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Gabriela Dobrovičová, Marta Breichová Lapčáková (eds.).    Košice : ŠafárikPress, 2023 . 499 stran . ISBN 978-80-574-0206-0   Signatura Z 4633
  TS
  Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám

  book

 3. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár / Marek Domin.    Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023 . xxvii, 633 stran . ISBN 978-80-571-0638-8   Signatura Z 4675
  TS
  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

  book

 4. Prevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 181-184. 
  article

  article

 5. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  article

  article

 6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka / Dušan Kucbel.    Žilina : Eurokódex, 2021 . vi, 274 stran . ISBN 978-80-8155-101-7   Signatura Z 4561
  OP
  Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

  book

 7. Constitutional amendment procedure in the Slovak Republic (2016-2020) from the perspectives of major problematic areas .   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 12, (2022), no. 2, s. 173-193. 
  article

  article

 8. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  book

 9. Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike / Milan Hodás.    Praha : Leges, 2020 . 228 stran . ISBN 978-80-7502-521-0   Signatura M 8938
  TS
  Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike

  book

 10. Rímskoprávne princípy v súčasnom civilnom procese.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 103, (2020), č. 1, s. 42-52. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.