Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozhodnutí o vzetí do vazby"
 1. Počátek běhu lhůty pro podání stížnosti proti usnesení o vzetí obviněného do vazby : nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 584/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 57-8. 
  article

  article

 2. Výběr z judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 4, s. 45-51. 
  article

  article

 3. Projednání stížnosti proti rozhodnutí o vzetí do vazby bez zbytečných průtahů a respektování práva obviněného na přístup k soudu a na odůvodnění této stížnosti : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. IV. ÚS 905/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 240. 
  article

  article

 4. Rozhodnutí o předběžné vazbě : nález ÚS ze 14. 7. 2020, sp. zn. III. ÚS 2987/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 241. 
  article

  article

 5. ÚS k projednání stížnosti proti rozhodnutí o uvalení vazby.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 12. 
  article

  article

 6. Vrchní soud v Praze: K příslušnosti státního zástupce a soudce k rozhodnutí v přípravném řízení o vazbě : usnesení Vrchního soudu v Praze z 5. 12. 2018, sp. zn. 2 To 139/2018.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 5, s. 114-117. 
  article

  article

 7. Trvání vazby : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 4 Tz 29/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 8, s. 1369-1377. 
  article

  article

 8. Blanketní opravný prostředek: povinnost soudu vypořádat se s námitkami v řádně doručeném dodatečném odůvodnění stížnosti : nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2346/14 ze dne 25. 9. 2014.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 65-66. 
  article

  article

 9. K možnosti obhajoby nahlédnout do spisu při rozhodování o vzetí obviněného do vazby : usnesení Ústavního soudu III. ÚS 4554/12 ze dne 5.2.2013.   -- In:  Státní zastupitelství -- Roč. 11, (2013), č. 4, s. 61. 
  article

  article

 10. Rozsudek NS z 11.1.2012, sp.zn. 30 Cdo 2357/2010 (Rc 52/2012).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 18, (2012), č.11-12, s.425. 
  article

  article