Search results

Records found: 42  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozhodčí smlouvy"
 1. Povinnost soudů zkoumat v exekučním řízení platné uzavření rozhodčí smlouvy : nález sp. zn. I. ÚS 3692/18 ze dne 6. 4. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 32-33. 
  article

  article

 2. Appointing authority v rozhodčím řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 26-32. 
  article

  article

 3. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  article

  article

 4. Povinnost soudů zkoumat v exekučním řízení platné uzavření rozhodčí smlouvy : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. I. ÚS 3962/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198-199. 
  article

  article

 5. Právní charakter institutu "pověření" rozhodců k rozhodování podle zásad spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 9-17. 
  article

  article

 6. Vázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 22-24. 
  article

  article

 7. Nejednotnost rozhodovací praxe k neplatnosti rozhodčí doložky a s ní souvisejícím nákladům exekučního řízení při zastavení exekuce : nález ÚS z 12. 11. 2018, sp. zn. IV. ÚS 2728/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 8. Rozhodce z pohledu právního zástupce účastníka rozhodčího řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 9, s. 12-16. 
  article

  article

 9. Anti-suit injunctions in arbitral and judicial procedures in the Czech republic.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 4, s. 322-331. 
  article

  article

 10. Na co nezapomínat při sjednávání rozhodčí smlouvy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 29-32. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.