Search results

Records found: 90  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozhodčí nálezy"
 1. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním právu soukromém (vybraná ustanovení) : komentář / Alexander J. Bělohlávek.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xlviii, 1508 stran . ISBN 978-80-7400-942-6   Signatura M 9289
  OP
  Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním právu soukromém (vybraná ustanovení)

  book

 2. Charakter rozhodčího nálezu jako listiny, právní důsledky falzifikace rozhodčích nálezů a obrana proti nim.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 7, s. 601-622. 
  article

  article

 3. Spotřebitel. Výkon rozhodčích nálezů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. 20 Cdo 2353/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 10, s. 625-629. 
  article

  article

 4. Zastavení vymožené exekuce : nález sp. zn. I. 1343/20 ze dne 6. 4. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 35-36. 
  article

  article

 5. Exekuční výkon zahraničních rozhodčích nálezů : usnesení sp. zn. II. ÚS 3141/20 ze dne 30. 11. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 18. 
  article

  article

 6. Některé problémy spojené s přezkoumáním rozhodčího nálezu soudem : část I.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 3, s. 10-19. 
  article

  article

 7. K odměně exekutora za exekuci vedenou na podkladě rozhodčího nálezu, která byla pravomocně skončena před 11. 5. 2011 : nález sp. zn. I. ÚS 2331/19 ze dne 19. 5. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 35. 
  article

  article

 8. Některé problémy spojené s přezkoumáním rozhodčího nálezu soudem : část II.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 24-32. 
  article

  article

 9. Rozhodčí nález jako titul pro výkon rozhodnutí.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 10, s. 24-29. 
  article

  article

 10. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.