Search results

Records found: 88  
Your query: Subject h. and keywords = "Rozhodčí nálezy"
 1. Charakter rozhodčího nálezu jako listiny, právní důsledky falzifikace rozhodčích nálezů a obrana proti nim.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 7, s. 601-622. 
  article

  article

 2. Zastavení vymožené exekuce : nález sp. zn. I. 1343/20 ze dne 6. 4. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 35-36. 
  article

  article

 3. Exekuční výkon zahraničních rozhodčích nálezů : usnesení sp. zn. II. ÚS 3141/20 ze dne 30. 11. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 18. 
  article

  article

 4. Některé problémy spojené s přezkoumáním rozhodčího nálezu soudem : část I.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 3, s. 10-19. 
  article

  article

 5. K odměně exekutora za exekuci vedenou na podkladě rozhodčího nálezu, která byla pravomocně skončena před 11. 5. 2011 : nález sp. zn. I. ÚS 2331/19 ze dne 19. 5. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 35. 
  article

  article

 6. Některé problémy spojené s přezkoumáním rozhodčího nálezu soudem : část II.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 24-32. 
  article

  article

 7. Rozhodčí nález jako titul pro výkon rozhodnutí.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 10, s. 24-29. 
  article

  article

 8. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  article

  article

 9. Požadavky na odůvodnění soudního rozhodnutí v případě odchýlení se od ustálené judikatury; zastavení již skončené exekuce : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. I. ÚS 1343/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 197-198. 
  article

  article

 10. Odměna exekutora za exekuci pohledávky z úvěrové smlouvy, která byla pravomocně skončena před 11. 5. 2011 : nález ÚS z 19. 5. 2021, sp. zn. I. ÚS 2331/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 236. 
  article

  article