Search results

Records found: 58  
Your query: Subject h. and keywords = "Provoz na pozemních komunikacích"
 1. Ústavní soud nezrušil zákaz provozu vozítek segway.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 53. 
  article

  article

 2. Jsou cyklostezky povinné?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 133-140. 
  article

  article

 3. Zákon o silničním provozu : komentář / Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xvi, 895 stran . ISBN 978-80-7676-494-1   Signatura M 9152
  PZ
  Zákon o silničním provozu

  book

 4. Nejvyšší správní soud: Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti v optice principu omezené důvěry : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 29. 6. 2022, č. j. 10 As 173/2021-27.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 559-563. 
  article

  article

 5. Právní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané neznámým řidičem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 20, s. 687-696. 
  article

  article

 6. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  article

  article

 7. Pojištění odpovědnosti za škodu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 475/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1474-1482. 
  article

  article

 8. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  article

  article

 9. Nejvyšší správní soud České republiky: odnětí řidičského oprávnění pro nesplnění podmínky prokázání obvyklého bydliště : rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky z 13. 2. 2019, č. j. 6 As 210/2018-39.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 9, s. 336-340. 
  article

  article

 10. Usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, nedbalost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 8 Tdo 63/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 6, s. 981-995. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.