Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Pronájem"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  article

  article

 2. Nejvyšší soud České republiky: Změna záměru pronajmout obecní majetek.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 20, s. 718-720. 
  article

  article

 3. Podnikatelský pronájem věcí movitých / Václav Pilík.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xii, 110 stran . ISBN 978-80-7552-974-9   Signatura M 8237
  HP
  Podnikatelský pronájem věcí movitých

  book

 4. Účelně vynaložené náklady za pronájem náhradního vozidla : nález ÚS z 24. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 317-319. 
  article

  article

 5. K nároku na náhradní vozidlo po rozhodnutí pojišťovny o totální škodě : nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2018, sp. zn. I. ÚS 3831/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 10, s. 49-51. 
  article

  article

 6. Fyzické osoby a daň z příjmů 2012 : publikace je zpracována podle právního stavu k 1.1.2012 / Ivan Macháček.    Praha : Wolters Kluwer, 2012 . 299 s. . ISBN 978-80-7357-711-7   Signatura M 6006
  FD-MaFy
  Fyzické osoby a daň z příjmů 2012

  book

 7. Des nourritures terrestres aux nourritures célestes : le bail emphytéotique administratif cultuel, avatar du bail emphytéotique rural.   -- In:  Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger -- ISSN 0035-2578. -- 2012, Tome 128, No. 2, s. 287–301. 
  article

  article

 8. Daň z příjmů: příjmy z pronájmu nebytových prostor; daňové dopady absolutně neplatné smlouvy : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.3.2011, čj. 9 Afs 81/2010-180.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.11, s.970-976. 
  article

  article

 9. Zákon o vlastnictví bytů : komentář / Marek Novotný et al..    Praha : C.H. Beck, 2011 . ISBN 978-80-7400-363-9   Signatura M 5569
  OP-NoZá
  Zákon o vlastnictví bytů

  book

 10. Hmotný a nehmotný majetek v praxi : komentář, příklady, výklad změn / Pavel Prudký, Milan Lošťák.    Olomouc : ANAG, 2010 . 279 s. . ISBN 978-80-7263-596-2   Signatura M 5319
  FD-PrHm
  Hmotný a nehmotný majetek v praxi

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.