Search results

Records found: 234  
Your query: Subject h. and keywords = "Právo na soukromí"
 1. Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 46-65. 
  article

  article

 2. Anspruch des adoptierten Kindes gegen leibliche Mutter auf Auskunft über Vater : BGH 19.01.22 – XII ZB 183/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1088-1093. 
  article

  article

 3. Maβnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 im Gefängnis Fenech gg Malta (1. 3. 2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 2, s. 93-99. 
  article

  article

 4. Není odposlech jako odposlech.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 20-32. 
  article

  article

 5. Right to respect for private and family life, home and correspondence : a practical guide to the article 8 case-law of the European court of human rights / Päivi Hirvelä, Satu Heikkilä.    Cambridge : Intersentia, 2022 . xlii, 417 stran . ISBN 978-1-83970-274-7   Signatura Z 4593
  MV
  Right to respect for private and family life, home and correspondence

  book

 6. Jivan v Romania (app. No. 62250/19) : Persons with disabilities and the right to private life.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 27 (2022), Iss. 3, s. 320-323. 
  article

  article

 7. Besitz von pornografischem Material in Gefängnis : Chocholáč gg die Slowakei (7.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 336-338. 
  article

  article

 8. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 9. Ohledání místa činu v kontradikci s právem na ochranu soukromí.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 160-167. 
  article

  article

 10. K náležitosti výzvy k prokázání totožnosti podle § 63 odst. 2 písm. l) zákona o policii : nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1022/21 ze dne 11. 10. 2021.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. lxxxii-lxxxix. 
  article

  article