Search results

Records found: 32  
Your query: Subject h. and keywords = "Právo na právní pomoc"
 1. ÚS zrušil část ustanovení zákona o advokacii k poskytnutí právní pomoci ze strany ČAK.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 8-9. 
  article

  article

 2. K ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení : nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 1-2, s. 40-42. 
  article

  article

 3. Ustanovování zástupce a důraz na zajištění maximální možné ochrany práv účastníků řízení : nález ÚS z 30. 11. 2022, sp. zn. I. ÚS 2578/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 4. Zrušení části § 18c odst. 1 AZ (poskytnutí právní pomoci) : nález ÚS z 24. 1. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 44/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 84-85. 
  article

  article

 5. Formalistický přístup obecných soudů v otázce včasného nepřiložení plné moci zástupce : nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 53-54. 
  article

  article

 6. Posuzování včasnosti nepřiložení plné moci zástupce : nález ÚS ze 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 15. 
  article

  article

 7. Institut pacientského důvěrníka jako cesta ke zlepšení přístupu lidí v nedobrovolné hospitalizaci ke spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 95-98. 
  article

  article

 8. Právo zranitelné osoby na právní pomoc a tlumočníka v souvislosti se vzdáním se odporu : nález ÚS z 23. 11. 2021, sp. zn. IV. ÚS 622/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 117. 
  article

  article

 9. Ke stanovení tarifní hodnoty v řízení o určení neúčinnosti právního jednání : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2155/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 53-55. 
  article

  article

 10. Ke stanovení tarifní hodnoty u výživného : nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2022, sp. zn. III. ÚS 385/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 11, s. 52-54. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.