Search results

Records found: 36  
Your query: Subject h. and keywords = "Právo na účinné vyšetřování"
 1. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 48-49. 
  article

  article

 2. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život; nestrannost znalce : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 115-116. 
  article

  article

 3. Možnost odepření výpovědi; právo na účinné vyšetřování : nález ÚS z 26. 4. 2022, sp. zn. IV. ÚS 1993/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 121. 
  article

  article

 4. Právo na účinné vyšetřování a povinnost objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu : nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 46. 
  article

  article

 5. Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení : nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 1477/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 46-57. 
  article

  article

 6. Povinnost objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu : nález ÚS z 6. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1412/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 50. 
  article

  article

 7. Právo na účinné vyšetřování v případě vznesení hájitelných tvrzení; povinnost orgánu činného v trestním řízení řádně odůvodnit rozhodnutí o odložení věci : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1559/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 8. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 9. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 30-31. 
  article

  article

 10. Právo na účinné vyšetřování - postup zdravotnického zařízení : nález ÚS z 8. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 1477/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 242. 
  article

  article