Search results

Records found: 28  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní zásady"
 1. The contradictory principle in the Czech criminal process and its manifestations before court.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 104-125. 
  article

  article

 2. The principle of the public of criminal proceedings as an attribute of the right to a fair trial.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 3, s. 518-533. 
  article

  article

 3. Dopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb. na základní zásady trestního řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 11, s. 37-46. 
  article

  article

 4. Pojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 2-16. 
  article

  article

 5. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 6. Oceňování a soudní řády.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 11-18. 
  article

  article

 7. Co je v právu dovoleno a co je zakázáno.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 11, s. 886-889. 
  article

  article

 8. Argumentace právními principy v judikatuře : témata pro empirický výzkum.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 4, s. 1-14. 
  article

  article

 9. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 10. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article