Search results

Records found: 32  
Your query: Subject h. and keywords = "Právní formalismus"
 1. Formalistický přístup obecných soudů v otázce včasného nepřiložení plné moci zástupce : nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 53-54. 
  article

  article

 2. Posuzování včasnosti nepřiložení plné moci zástupce : nález ÚS ze 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 15. 
  article

  article

 3. Právo na přístup k soudu v souvislosti s podáním datovou schránkou - nepřípustnost přehnaného formalismu : nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2022, sp. zn. I. ÚS 2583/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 6, s. 56. 
  article

  article

 4. ÚS: skutečná vůle účastníků smlouvy stojí nad jejím formálním projevem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 7-8, s. 8. 
  article

  article

 5. K právu na přístup k soudu v souvislosti s podáním datovou schránkou - nepřípustnost přehnaného formalismu : nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2022, sp. zn. I. ÚS 2583/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 12, s. 56-60. 
  article

  article

 6. Výklad právního jednání a skutečná vůle účastníků smlouvy : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. I. ÚS 2337/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 284. 
  article

  article

 7. Přepjatě formalistický výklad smlouvy o smlouvě budoucí : nález ÚS z 2. 8. 2022, sp. zn. III. ÚS 129/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 317. 
  article

  article

 8. ÚS: k přehnaně formalistickému postupu soudů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 7. 
  article

  article

 9. Odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření pro včasné nesložení jistoty (započitatelnost již složené částky) : nález ÚS z 10. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3174/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 157. 
  article

  article

 10. Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. je soudem v materiálním smyslu : nález pléna Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 33/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. vii-x. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.