Search results

Records found: 56  
Your query: Subject h. and keywords = "Povinnost řádného odůvodnění"
 1. Verweigerung des Zugangs zu vertraulichen staatlichen Informationen aufgrund der nationalen Sicherheit : Šeks gg Kroatien (3.2.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 35-38. 
  article

  article

 2. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
  article

  article

 3. Rozhodování o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 4. Rozhodnutí o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 5. Možnost neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) TrŘ : nález ÚS z 26. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 1184/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 242. 
  article

  article

 6. Povinnost řádného odůvodnění rozhodnutí o podmínečném propuštění z výkonu trestu : nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 688/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 56-57. 
  article

  article

 7. Nedostatečné odůvodnění soudního rozhodnutí o zamítnutí zastavení exekuce : nález sp. zn. III. ÚS 1644/21 ze dne 24. 8. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 8. K výkladu a aplikaci podmínky (očekávání vedení řádného života v budoucnu) podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody : nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2021, sp. zn. IV. ÚS 575/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 45-46. 
  article

  article

 9. Právo na účinné vyšetřování v případě vznesení hájitelných tvrzení; povinnost orgánu činného v trestním řízení řádně odůvodnit rozhodnutí o odložení věci : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1559/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 10. Dôležitosť riadneho odôvodnenia uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 87-91. 
  article

  article