Search results

Records found: 59  
Your query: Subject h. and keywords = "Povinnost řádného odůvodnění"
 1. Právo na odôvodnené rozhodnutie a algoritmizácia rozhodovacích systémov.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 1, s. 39-48. 
  article

  article

 2. Povinnost NS řádně odůvodnit odmítnutí dovolání pro nepřípustnost : nález ÚS z 3. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2469/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 3. Náležité odůvodnění rozhodnutí správních soudů v řízení o zrušení části opatření obecné povahy : nález ÚS z 24. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 3204/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 4. Verweigerung des Zugangs zu vertraulichen staatlichen Informationen aufgrund der nationalen Sicherheit : Šeks gg Kroatien (3.2.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 35-38. 
  article

  article

 5. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
  article

  article

 6. Rozhodování o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 7. Rozhodnutí o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 8. Právo na účinné vyšetřování v případě vznesení hájitelných tvrzení; povinnost orgánu činného v trestním řízení řádně odůvodnit rozhodnutí o odložení věci : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1559/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 9. Dôležitosť riadneho odôvodnenia uloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 87-91. 
  article

  article

 10. Možnost neodůvodnit rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku za současného vyhoštění podle § 327 odst. 1 písm. b) TrŘ : nález ÚS z 26. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 1184/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 242. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.