Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Povinné osoby"
 1. Neposkytnutí ochrany povinnému soudem proti svévolnému postupu soudního exekutora : nález sp. zn. III. ÚS 2208/21 ze dne 19. 10. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 4, s. 48-49. 
  article

  article

 2. Náhrada nákladů vynaložených povinnou osobou na zastavení exekuce : nález ÚS z 28. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 3017/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 6, s. 196. 
  article

  article

 3. Náhrada nákladů řízení v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného : nález sp. zn. IV. ÚS 191/18 ze dne 28. 5. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 3, s. 46. 
  article

  article

 4. Právo na informace: povinná osoba : podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.2013, čj. 62 A 26/2012-129.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č.3, s. 247-254. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.