Search results

Records found: 90  
Your query: Subject h. and keywords = "Poskytování informací"
 1. Umfang des datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs : EuGH 04.05.23 – C-487/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 31, 2023, s. 2253-2256. 
  article

  article

 2. Gestärktes Recht auf Auskunft über Empfänger von Daten : EuGH 12.01.23 – C-154/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 14, 2023, s. 973-976. 
  article

  article

 3. Die Auskunftspflicht der Universitäten nach Art 20 Abs. 4 B- VG.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 78, (2023), Heft 8, s. 446-472. 
  article

  article

 4. Verweigerung der Herausgabe von Informationen über Richter und Staatsanwälte an einen Journalisten : Saure gg Deutschland (Nr 2) (28.3.2023).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 2, s. 159-164. 
  article

  article

 5. Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xv, 357 stran . ISBN 978-80-7676-695-2   Signatura M 9242
  OP
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

 6. Beleidigende Äuβerungen über bekannte Politikerin in sozialen Netzwerken : BVerfG 19. 12. 21 – 1 BvR 1073/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 9, s. 680-685. 
  article

  article

 7. Nejvyšší správní soud: Určení odvolacího orgánu příspěvkové organizace kraje při poskytování informací : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 16. 2. 2022, č. j. Komp 3/2021-26.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 565-567. 
  article

  article

 8. Recht, sich in Verwaltungsstrafverfahren nicht selbst zu belasten / Rs. Consob : EuGH – 02. 02. 21.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 21-27. 
  article

  article

 9. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a povinnost poskytnout informace finančním arbitrem : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2020, č. j. 10 As 115/2020-44.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 69-71. 
  article

  article

 10. Poskytování informací kontrolovanými osobami při výkonu kontroly podle kontrolního řádu v kontextu rozhodovací praxe správních soudů.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 65-89. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.