Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Porušení práv k ochranné značce"
 1. Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1231/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1252-1282. 
  article

  article

 2. Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, výrok rozhodnutí, neoprávněné podnikání, jednočinný souběh, neoprávněné podnikání, porušení práv k ochranné známce a jiným označením, návodce, výrok rozhodnutí, peněžitý trest : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. 5 Tdo 213/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 33-55. 
  article

  article

 3. Ke společenské škodlivosti činu jako hledisku pro uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle trestního zákoníku. K posuzování objektivní a subjektivní stránky trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením : usnesení ze dne 17.8.2011, sp.zn. 5 Tdo 751/2011.   -- In:  Soubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu -- ISSN 1214-592. -- Sešit 78, (2011), s.25-30. 
  article

  article

 4. Ke společenské škodlivosti činu jako hledisku pro uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle trestního zákoníku. K posuzování objektivní a subjektivní stránky trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.8.2011, sp.zn. 5 Tdo 751/2011.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 10, (2011), č.11, s.323-327. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.