Search results

 1. Parliamentary affairs : a journal of representative politics.    Oxford : Oxford University Press, 1947- . 1 online zdroj . ISSN 1460-2482   Signatura C109e
  Parliamentary affairs

  journal

 2. Ekonom.    Praha : Economia, 2002- .  svazků . ISSN 1210-0714   Signatura C8
  Ekonom

  journal

 3. Mezinárodní vztahy.    Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998- .  svazků . ISSN 0323-1844   Signatura C 26
  Mezinárodní vztahy

  journal

 4. Politologický časopis.    Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, [200-]-  Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, [200-]-  Brno : Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1995- .  svazků . ISSN 1211-3247   Signatura C 39
  Politologický časopis

  journal

 5. Mezinárodní vztahy.    [1992?]- ; Praha : Ústav mezinárodních vztahů  [1992?]- ; Praha : Ústav mezinárodních vztahů  Praha : Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, 1966- . 1 online zdroj . ISSN 2570-9429   Signatura C26e
  Mezinárodní vztahy

  journal

 6. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis.    Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007- . 1 online zdroj . ISSN 1803-7488   Signatura C147e
  Fórum sociální politiky

  journal

 7. Rodinné listy.    Praha : Wolters Kluwer, 2017- .  svazků . ISSN 1805-0824   Signatura C 159
  Rodinné listy

  journal

 8. Politologický časopis.    Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000?-  Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000?-  Brno : Nadace Mezinárodního politologického ústavu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1994- . 1 online zdroj . ISSN 1805-9503   Signatura C39e
  Politologický časopis

  journal

 9. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis.    Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015- .  svazků . ISSN 1802-5854   Signatura C147
  Fórum sociální politiky

  journal

 10. Entangled legalities beyond the state / Edited by Nico Krisch.    Cambridge : Cambridge University Press, 2022 . 1 online zdroj (xvii, 502 stran) . ISBN 978-1-108914642
  Entangled legalities beyond the state

  computer file