Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Podíloví spoluvlastníci"
 1. K naléhavému právnímu zájmu opomenutého podílového spoluvlastníka na určení neúčinnosti rozhodnutí většinového spoluvlastníka v záležitosti nikoliv neodkladné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1641/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 52-57. 
  article

  article

 2. K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2019, sp. zn. 22 Cdo 3294/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 54-59. 
  article

  article

 3. ÚS: Vlastnické právo spoluvlastníků musí být chráněno stejnou měrou.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 16. 
  article

  article

 4. Podílové spoluvlastnictví a užívání společné věci bez právního důvodu : stanovisko pléna ÚS z 16. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 5. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2018).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 2, s. 33-34. 
  article

  article

 6. Podílové spoluvlastnictví a užívání společné věci bez právního důvodu : stanovisko pléna ÚS z 16. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 73. 
  article

  article

 7. Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci a jiné způsoby, jak se s ním vypořádat.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 7-8, s. 38-41. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví: Solventnost spoluvlastníka, jemuž má být věc přikázána do výlučného vlastnictví. Kritéria pro přikázání věci spoluvlastníkovi. Účelné využití věci : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27. 2. 2019, sp. zn. 22 Cdo 103/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 504-507. 
  article

  article

 9. Okolnosti bránící zrušení spoluvlastnictví : rozhodnutí NS Československé republiky z 25. 8. 1925, sp. zn. Rv I 1072/25 (Vážný 5231).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 69-71. 
  article

  article

 10. Náklady řízení: procesní úspěch v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : usnesení NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2059/2015.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 4, s. 119-121. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.