Search results

 1. Das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 1-2, s. 1-5. 
  article

  article

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Ausgleich für Annulierung des Flugs und Verspätung des Ersatzflugs : EuGH 12.03.20 – C-832/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 16, s. 1127-1130. 
  article

  article

 4. Örtliche Zuständigkeit bei Ausgleich für annulierten Teilflug bei einheitlicher Buchung (Ls.) : EuGH 13.02.20 – C-606/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 16, s. 1130. 
  article

  article

 5. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 60-66. 
  article

  article

 6. (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může dopustit obviněný lhaním.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 6, s. 15-20. 
  article

  article

 7. Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 8-9, s. 825-832. 
  article

  article

 8. Z květnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 20, (2018), č. 6, s. 34-36. 
  article

  article

 9. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 795/16 : datum rozhodnutí: 27. dubna 2017.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 3, s. 46. 
  article

  article

 10. ÚS k náhradě škody způsobené poškozením vozidla po dopravní nehodě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 6, s. 16. 
  article

  article