Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Přerušení řízení"
 1. Das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 1-2, s. 1-5. 
  article

  article

 2. Insolvenční řízení, reorganizace, přerušení řízení, zpětvzetí návrhu na zahájení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 29 Cdo 4524/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 448-673. 
  article

  article

 3. Spor o určení vlastnictví. Insolvenční řízení. Přerušení řízení. : Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 1609/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 7-8, s. 453-458. 
  article

  article

 4. Insolvenční řízení. Majetková podstata. Soupis majetkové podstaty. Účinky soupisu. Nájem nebytových prostor. Výpověď z nájmu nebytových prostor. Vylučovací žaloba. Přerušení řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2018, sp. zn. 29 Cdo 6097/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 344-349. 
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Náhrada nemajetkové újmy. Nepřiměřená délka řízení. Přerušení řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3044/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 6, s. 429-436. 
  article

  article

 6. Důsledky procesních úkonů v řízeních přerušených konkursem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 6, s. 31-37. 
  article

  article

 7. AD: "K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku".   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 67, (2015), č. 6-7, s. 830-842. 
  article

  article

 8. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2514/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 1, s. 59-70. 
  article

  article

 9. Insolvence. Konkurs. Přerušení řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2014, sp. zn. 29 Cdo 2514/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 3, s. 224-233. 
  article

  article

 10. K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č. 10, s. 1261-1284. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.