Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Předvídatelnost soudního rozhodování"
 1. ÚS: K rozhodnutí o předběžné otázce a principu předvídatelnosti.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 11. 
  article

  article

 2. ÚS: K rozhodnutí o předběžné otázce a principu předvídatelnosti.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 11. 
  article

  article

 3. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2765/20 : datum rozhodnutí: 7. dubna 2022.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 4. Ústavní soud České republiky: Ústavněprávní ochrana tzv. šance na uzdravení; právo na zákonného soudce : nález Ústavního soudu České republiky z 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3416/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 185-187. 
  article

  article

 5. Judicial development of the criminal law by the Supreme Court.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 41, (2021), no. 1, s. 1-29. 
  article

  article

 6. Poučovací povinnost soudu a moment, kdy nastává koncentrace řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 28-31. 
  article

  article

 7. Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 267-279. 
  article

  article

 8. Předvídatelnost soudního rozhodování; přiměřenost výše náhrady nákladů exekuce : nález sp. zn. II. ÚS 186/17 ze dne 29. 5. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 39-40. 
  article

  article

 9. Předvídatelnost soudního rozhodování : nález ÚS z 29. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 186/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 10. Předvídatelnost soudního rozhodování v obdobných věcech : nález ÚS z 30. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 1663/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 2, s. 47. 
  article

  article