Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Příspěvkové organizace"
 1. K povaze příspěvkové organizace územního samosprávného celku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 219-236. 
  article

  article

 2. Příspěvkové organizace 2018-2019 / Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xviii, 301 stran . ISBN 978-80-7598-086-1   Signatura M 8216
  FP
  Příspěvkové organizace 2018-2019

  book

 3. Zaměstnanec příspěvkové organizace obce. Plat. Odměna : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2144/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 4, s. 253-258. 
  article

  article

 4. Vztah školské příspěvkové organizace a jejího zřizovatele.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 50, (2017), č. 4, s. 202-217. 
  article

  article

 5. Právo na informace: omezení práva na informace; informace sdělená povinnému subjektu třetí osobou; využití veřejných prostředků na vznik informace : podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2014, čj. 30 A 104/2012-50.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 4, s. 343-348. 
  article

  article

 6. Příspěvkové organizace 2015 / Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 290 stran . ISBN 978-80-7357-736-0   Signatura M 7198
  FP
  book

  book

 7. Mají příspěvkové organizace v dnešní době své opodstatnění?.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č.9, s. 772-792. 
  article

  article

 8. Právnické osoby obcí a krajů / Petr Pospíšil a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2013 . 262 s. . ISBN 978-80-7357-982-1   Signatura M 6508
  SP-PoPr
  Právnické osoby obcí a krajů

  book

 9. Příspěvkové organizace 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.6.2012 /.    Praha : Wolters Kluwer, 2012 . 375 s. . ISBN 978-80-7357-736-0   Signatura M 6190
  FP-MoPř
  book

  book

 10. Příspěvkové organizace 2011 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011 / [kolektiv autorů].    Praha : ASPI, 2011 . xix, 323 s. . ISBN 978-80-7357-626-4   Signatura M 5654
  FP-Přís
  Příspěvkové organizace 2011

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.