Search results

Records found: 117  
Your query: Subject h. and keywords = "Přípustnost"
 1. Widereinsetzung bei Versäumung der Verfassungsbeschwerdefrist : BVerfG 15.02.23 – 1 BvR 2349/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 19, 2023, s. 1347-1349. 
  article

  article

 2. Inštitút spolupracujúceho obvineného - najefektívnejší prostriedok boja proti organizovanej trestnej činnosti? = The institute of the cooperating accused - the most effective means of combating organized crime?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 2, s. 395-430. 
  article

  article

 3. Kollektiver Rechtsschutz nach der Umsetzung der EU-Verbandsklagen-RL.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 47, 2023, s. 3385-3391. 
  article

  article

 4. Právo na zákonného soudce při rozhodování o přípustnosti dovolání : nález ÚS z 3. 1. 2023, sp. zn. III. ÚS 2285/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 29, (2023), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 5. Ústavně konformní výklad § 265d odst. 2 TrŘ - dovolání podané substitutem zvoleného či ustanoveného obhájce; přípustnost ústavní stížnosti : nález ÚS z 19. 4. 2022, sp. zn. II. ÚS 289/22.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 121. 
  article

  article

 6. ÚS k možnosti advokáta nechat se zastoupit jiným advokátem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 6, s. 11. 
  article

  article

 7. K ústavně konformnímu výkladu § 265d odst. 2 věty první trestního řádu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 7-8, s. 69-72. 
  article

  article

 8. Přípustnost dovolání a hodnocení rozhodovací praxe ESD : nález ÚS z 10. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 2522/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 9. Posouzení přípustnosti dovolání dle § 238 odst. 1 písm. c) OSŘ : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 2891/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 10. „3G-Regelung“ im Betrieb – Nicht so unzulässig wie gedacht?.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 43, s. 3151-3157. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.