Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Osobní užívání"
 1. Kondominium aneb splněné přání profesora Cepla.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č.1, s. 37-51. 
  article

  article

 2. Katastrální (a související) judikatura / Výběr soudních rozhodnutí provedli a poznámkami opatřili Pavel Vrcha, Petra Janků, Karin Vrchová.    Praha : Linde, 2011 . 708 s. . ISBN 978-80-7201-861-1   Signatura M 5776
  PZ-Kata
  Katastrální (a související) judikatura

  book

 3. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi.   -- In:  Proměny soukromého práva -- M5863 -- s. 47-56. 
  article

  article

 4. Dědické právo. Odúmrť. Bytové družstvo. Členství v bytovém družstvu. Nájem družstevního bytu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2009, sp.zn. 21 Cdo 4498/2008.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.14, (2010), č.9, s.658-665. 
  article

  article

 5. K transformaci práva osobního užívání bytu na nájem.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč.7, (2010), č.2, s.83-85. 
  article

  article

 6. Katastrální (a související) judikatura / Sestavil a poznámkami opatřil Pavel Vrcha.    Praha : Linde, 2006 . 495 s. . ISBN 80-7201-581-8   Signatura M 3905
  PZ-Kata
  Katastrální (a související) judikatura

  book

 7. Katastrální (a související) judikatura : (s výběrem judikatury k obecnému zákoníku občanskému a bývalému registračnímu řízení) / Sestavil, uspořádal a poznámkami opatřil Pavel Vrcha.    Praha : Linde, 2001 . 587 s. . ISBN 80-7201-275-4   Signatura M 2594
  PZ-Kata
  Katastrální (a související) judikatura

  book

 8. Občanské právo hmotné. Díl 1 / Ján Lazar, Jiří Švestka.    Praha : Panorama, 1987 . 418 s.   Signatura M 140/1
  book

  book

 9. Československé občanské právo. Díl 1 / Red. Viktor Knapp.    Praha : Orbis, 1974 . 587 s.   Signatura M 54/1
  OP-Česk
  book

  book

 10. Učebnice československého občanského práva. Sv. 2 / vypracoval autorský kolektiv za hlavní redakce Viktora Knappa a Karola Planka.    Praha : Orbis, 1965 . 571 s.   Signatura M 1174/2
  OP-....
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.