Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Osobní čest"
 1. Bezeichnung als „fetter Anwalt“ und „Rumpelstilzchen“ : BVerfG 24.11.23 – 1 BvR 1962/23.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 77, Heft 11, 2024, s. 745-747. 
  article

  article

 2. Výrok prezidenta republiky z pohledu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup : nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021, sp. zn. IV. ÚS 3076/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. xxxvii-xli. 
  article

  article

 3. La protection des données à caractère personnel en droit européen – Chronique de jurisprudence (2020).   -- In:  Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights -- ISSN 2294-9313. -- 2021, no. 1, s. 52-128. 
  article

  article

 4. Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 115-121. 
  article

  article

 5. Dva souboje v díle Guy de Maupassanta z pohledu právněhistorického a sociologického.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 8, (2013), Suppl. na téma Ochrana cti - aspekty ..., s. 65-69. 
  article

  article

 6. Delikty na cti z pohledu současného práva.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 8, (2013), Suppl. na téma Ochrana cti ..., s. 133-152. 
  article

  article

 7. Jaká je cena cti?.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Roč. 8, (2013), Suppl. na téma Ochrana cti ..., s. 153-152. 
  article

  article

 8. Malé shrnutí na závěr roku 2012.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.12, s. 564-566. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.