Search results

Records found: 41  
Your query: Subject h. and keywords = "Opatrovník fyzické osoby"
 1. Pořádková pokuta a "neplnění vyšetřovacích povinností" veřejného procesního opatrovníka v některých druzích nesporných soudních řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 4, s. 9-17. 
  article

  article

 2. Konference Efektivní řešení rodičovských konfliktů.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 4, s. 37-41. 
  article

  article

 3. Odměna advokáta za výkon funkce opatrovníka ustanoveného osobě, jíž se nepodařilo doručit na adresu v cizině : nález ÚS ze 14. 3. 2022, sp. zn. III. ÚS 2982/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 191. 
  article

  article

 4. Soudní smír mezi nezletilým oprávněným a povinnou : usnesení sp. zn. I. ÚS 2330/19 ze dne 15. 12. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 20-21. 
  article

  article

 5. Odpovědnost státu za škodu [Odpovědnost státu za újmu], Opatrovník : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1511/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 277-286. 
  article

  article

 6. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 1, s. 26-28. 
  article

  article

 7. K řádnému zastoupení dítěte v soudním sporu (jízda nezletilého načerno) : nález ÚS z 12. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 3134/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 8. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 37. 
  article

  article

 9. K praktickým otázkám řízení podle hlavy III. zákona o soudnictví ve věcech mládeže.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 196-201. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: nesprávné zřízení opatrovníka osobě neznámého pobytu a odpovědnost státu za škodu tím způsobenou : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu z 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1511/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 848-850. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.