Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "Omezení základních práv"
 1. Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – Bundesnotbremse I : BVerfG 19.11.20 – 1 BvR 781/21 ua.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 3, s. 139-167. 
  article

  article

 2. Schulschlieβungen als Mittel des Infektionsschutzes – Bundesnotbremse II : BVerfG 19.11.21 – 1 BvR 971/21, 1 BvR 1069/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 3, s. 167-189. 
  article

  article

 3. Kontrola osobista po nowelizacji ustawy o Policji. Czy zmiany wynikające z wyroku TK usunęłyczy pogłębiły wątpliwości co do tej instytucji?.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 129-143. 
  article

  article

 4. Die Dogmatik der „Freiheit der Person“ nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur „Bundesnotbremse“ .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 11, s. 535-542. 
  article

  article

 5. Die Rückkehr des Politischen in der Krise : Pandemiemaβnahmen im Spiegel europäischer Verfassungsrechtsprechung.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 9-12, s. 184-198. 
  article

  article

 6. Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych w świetle dotychczasowej praktyki jej (nie)stosowania.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 10, s. 333-350. 
  article

  article

 7. Ústavní právo a koronavirus / Marek Antoš, Jan Winter (eds.).    Praha : Leges, 2021 . 154 stran . ISBN 978-80-7502-484-8   Signatura M 8842
  UP
  Ústavní právo a koronavirus

  book

 8. Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela : komentarz / Jędrzej Maksymilian Kondek.    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021 . xxii, 122 stran . ISBN 978-83-8158-815-7   Signatura Z 4471
  SP
  Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

  book

 9. The rule of law in Europe : recent challenges and judicial responses / María Elósegui, Alina Miron, Iulia Motoc.    Cham : Springer nature Switzerland, 2021 . x, 288 stran . ISBN 978-3-030-56000-3   Signatura Z 4497
  EP
  The rule of law in Europe

  book

 10. Freiheiten für Geimpfte – Zur Aufhebung von grundrechtsbeschänkungen für Geimpfte, Genesene und Getestete.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 13, s. 825-833. 
  article

  article