Search results

Records found: 4  
Your query: Subject h. and keywords = "Odpovědnost za správní delikt"
 1. Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinnosti řidiče podle ProvPoz není protiústavní : nález ÚS z 16. 5. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 15/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 228-229. 
  article

  article

 2. Haftung des Betreibers einer Internet-Bewertungs-Plattform : BGH, 19. 3. 2015 – I ZR 94/13.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 71 (2016), Heft 13, s. 677-681. 
  article

  article

 3. Správní trestání: liberační důvody : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.4.2013, čj. 1 As 188/2012-30.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.9, s. 855-859. 
  article

  article

 4. Správní trestání: zánik odpovědnosti za správní delikt. Rozhlasové a televizní vysílání: běh prekluzivní subjektivní lhůty. Správní řízení: vydání rozhodnutí kolegiálním orgánem : podle rozsudku NSS ze dne 16.4.2010, č.j. 7 As 11/2010-134.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 8, (2010), č.10, s.892-895. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.