Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Odposlouchávání telefonních hovorů"
 1. Überwachung der Telekommunikation von Untersuchungsgefangenen : BVerfG 15.11.22 – 2 BvR 1139/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 5, 2023, s. 286-288. 
  article

  article

 2. Anforderungen an Telekommunikationsüberwachung – Nachrichtenmittler : BVerfG 21. 03. 23 – 2 BvR 626/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 23, 2023, s. 1645-1647. 
  article

  article

 3. Beweisquelle Handy.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 4, s. 176-183. 
  article

  article

 4. Telekommunikationsüberwachung und Verkehrsdatenspeicherung – eine Frage des EU-Grundrechtsschutzes?.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 69, (2016), Heft 13, s. 906-909. 
  article

  article

 5. Data retention saga continues : decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 22 (2016), no. 3, s. 475-488. 
  article

  article

 6. Strafrechtliche Verantwortlichkeiten bei der Strategischen Telekommunikationsüberwachung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 70, (2015), Heft 14, s. 693-702. 
  article

  article

 7. The state of our Union : confronting the future.   -- In:  International journal of constitutional law -- ISSN 1474-2640. -- Vol. 13, (2015), no. 3, s. 559-566. 
  article

  article

 8. Unzureichender Rechtsschutz gegen Telefonüberwachung : Roman Zakharov gg. Russland (GK) (4. 12. 2015) Bsw. Nr. 47.143/06.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 24, (2015), Nr. 6, s. 509-516. 
  article

  article

 9. Podmínky pro použití odposlechů – vliv změny zákona v průběhu trestního řízení a mezinárodní smlouva zavazující ke stíhání úmyslného trestného činu; podmínky pro použití domovní prohlídky jako neodkladného a neopakovatelného úkonu : nález ÚS ze 7.5.2014, sp.zn. Pl. ÚS 47/13.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č.9, s. 214-216. 
  article

  article

 10. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2012, sp.zn. 7 Tdo 1116/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 66, (2014), č.1, s.32-38. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.