Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Odběr biologických vzorků"
 1. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120-121. 
  article

  article

 2. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 3. Věc Maslák proti České republice : odběr biologického materiálu za použití síly. Číslo stížností 58169/13. Datum 5. 4. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 212. 
  article

  article

 4. Schutz des Persönlichkeitsrechts bei Urin-Kontrollen in Justizvollzugsanstalt : BVerfG – 22.07.22.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 49, (2022), Heft 17-20, s. 583-588. 
  article

  article

 5. Právní úprava odběru vzorku DNA Policií České republiky pro účely budoucí identifikace prošla posouzením ústavnosti; obiter dictum se Ústavní soud kriticky vyjádřil k zákonnosti uchovávání vzorků a jejich zpracování včetně likvidace : nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 6. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 154. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.