Search results

Records found: 178  
Your query: Subject h. and keywords = "Odůvodnění"
 1. Verweigerung des Zugangs zu vertraulichen staatlichen Informationen aufgrund der nationalen Sicherheit : Šeks gg Kroatien (3.2.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 1, s. 35-38. 
  article

  article

 2. Podmínky pro vydání příkazu k zatčení : nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2022, sp. zn. III. ÚS 609/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 52-54. 
  article

  article

 3. Právní moc důvodů rozsudku?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 13-14, s. 457-469. 
  article

  article

 4. Odůvodnění rozhodnutí o prodloužení útěkové vazbvy : nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2022, sp. zn. II. ÚS 1959/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 6, s. 51-52. 
  article

  article

 5. Human Dignity in Legal Argumentation : A Functional Perspective.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 18, (2022), no. 2, s. 237-263. 
  article

  article

 6. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
  article

  article

 7. Rozhodování o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 8. Důvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu : nález Ústavního soudu ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 52-53. 
  article

  article

 9. Rozhodnutí o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 10. Důvody odvolacího soudu ke změně senátu nalézacího soudu podle § 262 TrŘ; zavinění pachatele a trestní právo jako prostředek ultima ratio : nález ÚS z 26. 10. 2021, sp. zn. IV. ÚS 541/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 116-117. 
  article

  article