Search results

Records found: 202  
Your query: Subject h. and keywords = "Odškodnění"
 1. Abbruch des Startvorgangs eines Flugzeugs wegen Vogelschlags (Ls.) : EuGH 03.10.22 – C-302/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 6, 2023, s. 356. 
  article

  article

 2. ÚS: Trestní soudy se mají zabývat vinou a trestem, ne odškodňováním duševních útrap.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 56. 
  article

  article

 3. ÚS k odpovědnosti státu za zásahy do života člověka vzniklé v trestním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 8. 
  article

  article

 4. BGH, Urt. v. 17.03.2022 – III ZR 79/21 : Entschädigung/Schadensersatz für coronabedingte Betriebsschließung.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 12, s. 721-730. 
  article

  article

 5. Ansprüche bei Verzögerungen auf dem Weg zub Flugzeug.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 31, 2022, s. 2231-2234. 
  article

  article

 6. Odškodnění za zásah do osobnostních práv způsobený zveřejněním nepravdivých informací v médiích : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 668/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za zásahy do života jednotlivce vzniklé v trestním řízení : nález ÚS ze 13. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 1029/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 119. 
  article

  article

 8. Die Haftung österreichischer Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen in ihren Leiferketten.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 18 s. 877-883. 
  article

  article

 9. Česká a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 190. 
  article

  article

 10. Pohledávky z trestných činů / Jan Zůbek.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xvii, 276 stran . ISBN 978-80-7676-370-8   Signatura M 9066
  TP
  Pohledávky z trestných činů

  book