Search results

Records found: 56  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochranné známky"
 1. Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht / Hrsg. Simon Laimer, Christoph Perathoner.    Berlin : Springer Verlag, 2021 . 1 online zdroj (ix, 254 stran) . ISBN 978-3-662-62179-0
  Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht

  computer file

 2. Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, popis skutku, omyl skutkový, znalec : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1231/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 8, s. 1252-1282. 
  article

  article

 3. Zákon o ochranných známkách / Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvii, 420 stran . ISBN 978-80-7598-899-7   Signatura M 8820
  OA
  Zákon o ochranných známkách

  book

 4. Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU / Helena Pullmannová.    Praha : Leges, 2019 . 127 stran . ISBN 978-80-7502-308-7   Signatura M 8409
  OA
  Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

  book

 5. Náhrada škody, ochranné známky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1780/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 328-335. 
  article

  article

 6. Effektive Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch Verwertungsgesellschaften : EuGH 07.08.18 – C-521/17.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71, (2018), Heft 38, s. 2781-2783. 
  article

  article

 7. Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou / Martina Zdvihalová, Diana Synková, Eva Schneiderová.    Praha : Wolters Kluwer : Metropolitní univerzita Praha, 2018 . xxvii, 259 stran . ISBN 978-80-7598-139-4. ISBN 978-80-87956-82-3   Signatura M 8324
  OA
  Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

  book

 8. Ochranné známky, ochrana obchodního jména (firmy) : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 27, (2018), č. 6, s. 235-243. 
  article

  article

 9. Nekalá soutěž. Ochranná známka. Obchodní firma : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 7, s. 494-501. 
  article

  article

 10. Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře SDEU.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 19, s. 649-656. 
  article

  article