Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana zemědělského půdního fondu"
 1. Náhrada škody, zemědělská půda : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3811/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 6, s. 1079-1084. 
  article

  article

 2. Právo životního prostředí pro bakaláře / Ilona Jančářová.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019 . 341 stran . ISBN 978-80-210-9493-2   Signatura M 8614
  PZ
  Právo životního prostředí pro bakaláře

  book

 3. K odvodům za vynětí ze zemědělského půdního fondu a k vlastnictví odpadu.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 17, (2017), č. 1 (43), s. 98-107. 
  article

  article

 4. Ústavnost výjimky z povinnosti platit odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby pozemních komunikací : nález ÚS z 15. 3. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 30/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 5. Ochrana zemědělského půdního fondu: odvod za odnětí půdy; orientační výše odvodu : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, čj. 7 As 38/2013-30.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 185-191. 
  article

  article

 6. Ochrana zemědělského půdního fondu: rozhodnutí v pochybnostech. Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24.11.2009, čj. 1 As 89/2008-80.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 8, (2010), č.3, s.210-220. 
  article

  article