Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana věřitelů"
 1. Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování / Kamil Kovaříček.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xii, 108 stran . ISBN 978-80-7400-866-5   Signatura M 9078
  HP
  Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

  book

 2. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 29-35. 
  article

  article

 3. Neexistence dlužníkova práva na reorganizaci : nález ÚS z 28. 11. 2017, sp. zn. III. ÚS 2849/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 4. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 7, s. 558-581. 
  article

  article

 5. Otázky a odpovědi: dědic v exekuci.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 3-8. 
  article

  article

 6. ÚS zamítl návrh na zrušení části insolvenčního zákona.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 12, s. 16. 
  article

  article

 7. Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu : aktuální otázky / Petr Bezouška.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . x, 80 stran . ISBN 978-80-7552-344-0   Signatura M 7565
  OP
  Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

  book

 8. Žádost o nižší splátky v průběhu oddlužení a použití § 407 insolvenčního zákona.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 3, s. 33-37. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: k trestným činům poškození věřitele a porušení povinnosti v insolvenčním řízení spáchaným svévolným prodejem tzv. hráčských práv fotbalového klubu. K možnosti mimořádného snížení trestu odnětí svobody s ohledem na uložení povinnosti k vysoké náhradě škody : usnesení Nejvyššího soudu z 26. 3. 2014, sp. zn. 5 Tdo 1183/2013, a z 29. 4. 2015, sp. zn. 5 Tdo 331/2015.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 4, s. 95-100. 
  article

  article

 10. Důsledky práva zajištěného věřitele uplatnit právo na uspokojení zajištěné pohledávky ze zajištění tvořeného majetkem dlužníka : rozsudek NS z 31. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2690/2011 (SJ 122/2014, C 12947, C12948).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 3, s. 106. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.