Search results

Records found: 187  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana soukromí"
 1. Ochrona danych osobowych pracowników w orzecznictwie Trybunału.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 1, s. 46-65. 
  article

  article

 2. A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 85, no. 1, 2022, s. 198-218. 
  article

  article

 3. Kontrola sądów krajowych nad stosowaniem środków inwigilacji elektronicznej na tle orzecznictwa ETPC : National courts´oversight of the use of electronic surveillance measures in the light of ECHR case law.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 4, s. 100-119. 
  article

  article

 4. Form Over Substance : Human Rights Law´s Search for Effective Protections Against the Abuse of Surveillance Powers.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 27 (2022), Iss. 3, s. 299-309. 
  article

  article

 5. Závažné nenávistné projevy : nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. III. ÚS 3006/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 45-46. 
  article

  article

 6. Ochrana lidské důstojnosti a soukromého života poškozeného v případě závažných nenávistných projevů i prostředky trestního práva : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. III. ÚS 3006/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 155-156. 
  article

  article

 7. Ochrana osobnosti. Svoboda projevu. Soukromý život umělce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2021, sp. zn. 25 Cdo 149/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 6, s. 364-375. 
  article

  article

 8. Vorlage an den Groβen Senat zur Bestimmung der Reichweite des postmortalen na-chrichtendienstlichen Quellenschutzes – mit Anmerkung Dr. Jessica Niehaus, Richterin am VG Frankfurt am Main : BVerwG, Beschl. V. 03. 12. 2020 – 6 A 3.20.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 9, s. 588-598. 
  article

  article

 9. Judicial protection of fundamental rights on the internet : a road towards digital constitutionalism? / Oreste Pollicino.    Oxford : Hart Publishing, 2021 . xxiii, 235 stran . ISBN 978-1-84946-805-3   Signatura Z 4489
  PI
  Judicial protection of fundamental rights on the internet

  book

 10. Whistleblowing in the European Union.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 58, (2021), no. 3, s. 813-850. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.