Search results

Records found: 71  
Your query: Subject h. and keywords = "Ochrana přírody"
 1. Ausnahmsloses Verbot von Windenergieanlagen in Waldgebieten (Ls.) : BVerfG 27.09.22 – 1 BvR 2661/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 1-2, 2023, s. 47. 
  article

  article

 2. Der Klimaschutz, das BVerfG und die Zukunft des Sozialstaats.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 17, s. 1222-1227. 
  article

  article

 3. Die KSG-Entscheidung(en) des Budnesverfassungsgerichts: Folgen für die Landesebene und das räumliche Planungs- und Zulassungsrecht.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 17, s. 1001-1006. 
  article

  article

 4. Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář / Jitka Jelínková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xx, 525 stran . ISBN 978-80-7676-021-9   Signatura M 8907
  PZ
  Zákon o ochraně přírody a krajiny

  book

 5. Fikce souhlasného závazného stanoviska - zásadní otazníky na příkladu závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 109-119. 
  article

  article

 6. Právní status vlka obecného v České republice ve srovnání s okolními státy.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 1 (59), s. 58-78. 
  article

  article

 7. Ústavní soud těsnou většinou posvětil rozhodnutí Poslanecké sněmovny ohledně snížení úrovně nabytých práv spolků (k § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) : nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ze dne 26. ledna 2021 včetně odlišného stanoviska vyhlášený dne 2. února 2021.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 21, (2021), č. 1 (59), s. 112-125. 
  article

  article

 8. Die Entscheidug des BVerfG zum Bundes-Klimaschutzgesetz.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 20, s. 1333-1340. 
  article

  article

 9. Pytláctví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 3 Tdo 340/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 552-569. 
  article

  article

 10. Stromoví v tzv. dopadové vzdálenosti od dráhy - vztah novely § 10 zákona o drahách k zákonu o ochraně přírody a krajiny.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 247-256. 
  article

  article