Search results

 1. Hinweis auf neu eröffnete Wege zur Selbsttötung durch Urteil vom 26.2.2020 : BVerfG – 10. 12. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 154-155. 
  article

  article

 2. Sterben mit Würde?.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 12-16. 
  article

  article

 3. Elektronische Aufenthaltsüberwachung (Fuβfessel) grundrechtskonform : BVerfG – 01. 12. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 1-6, s. 80-115. 
  article

  article

 4. Die datenschutzrechtliche Gestattung nach dem TMG – Nadelöhr privater Rechtsverfolgung im digitalen Raum.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 11, s. 539-546. 
  article

  article

 5. Aufarbeitung sexueller Gewalt in katholischer Kirche als äuβerungsrechtliches Problem .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 24, s. 1702-1709. 
  article

  article

 6. Zpráva o pověsti. Ochrana osobnosti. Odpovědnost územního samosprávného celku za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 30 Cdo 3848/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 515-522. 
  article

  article

 7. Ochrana osobnosti, podoba člověka (o. z.) [Osobnost člověka (o. z.)] : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 25 Cdo 801/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1472-1479. 
  article

  article

 8. OOO Regnum v Russia.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 26 (2021), Iss. 1. 
  article

  article

 9. Zásada subsidiarity trestní represe z pohledu právní civilistiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 19-24. 
  article

  article

 10. Odpovědnost státu za škodu, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1304/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 757-766. 
  article

  article