Search results

Records found: 98  
Your query: Subject h. and keywords = "Obviněný"
 1. Entzung der elterlichen Obsorge trotz Freispruchs des Kindesvaters von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs : A. ua gg Island (15.11.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 6, s. 533-536. 
  article

  article

 2. K právu obviněného být osobně slyšen při rozhodování o vazbě : nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2022, sp. zn. II. ÚS 1415/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 5, s. 55-56. 
  article

  article

 3. Nevypořádání námitky obviněného o nedoručení překladu meritorního (cizozemského) rozhodnutí při neúčasti tlumočníka při jeho vyhlašování : nález Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2022, sp. zn. III. ÚS 381/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 6, s. 54-56. 
  article

  article

 4. Fairness and rights in international criminal procedure / Sophie Rigney.    Edinburgh : Edinburgh University Press, 2022 . x, 243 stran . ISBN 978-1-4744-6630-1   Signatura Z 4588
  TP
  Fairness and rights in international criminal procedure

  book

 5. Nevypořádání námitek obviněného při rozhodování soudu o jeho nároku na bezplatnou obhajobu : nález ÚS z 1. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 3501/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 119. 
  article

  article

 6. Limity důvěrnosti komunikace mezi obhájcem a obviněným, respektive advokátem a klientem.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 27-37. 
  article

  article

 7. Die Bestellung des Verteidigers durch Vorsteher (Leiter) des Gerichts (§ 62 Abs 2 StPO).   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 6, s. 261-263. 
  article

  article

 8. Zum Einfluss der Übersetzungshilfe auf Rechtsmittelfristen.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 7, s. 324-331. 
  article

  article

 9. Posuzování nároku na bezplatnou pomoc obhájce podle § 33 odst. 2 TrŘ : nález ÚS z 16. 2. 2021, sp. zn. III. ÚS 3582/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 120. 
  article

  article

 10. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody, důvod odvolání pro právní vady rozhodnutí, spolupracující obviněný, hlavní líčení, řízení o odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. 7 Tdo 317/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 194-213. 
  article

  article