Search results

Records found: 97  
Your query: Subject h. and keywords = "Obnova řízení"
 1. Wiederaufnahme zuungunsten des Angeklagten – „Mordfall Frederike“ : BVerfG 14.07.22 – 2 BvR 900/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 33, 2022, s. 2389-2393. 
  article

  article

 2. Die bedingte Rechtskraft einer Entscheidung im Lichte des Art 6 Abs 1 EMRK und Art 4 7. ZPEMRK.   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 317-328. 
  article

  article

 3. Rozhodnutí ESLP o vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů na základě jednostranného prohlášení vlády není důvodem pro obnovu řízení před ÚS : usnesení ÚS z 26. 4. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 8/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 6, s. 190. 
  article

  article

 4. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení / Pavel Mates, Martin Kopecký.    Praha : Leges, 2022 . 115 stran . ISBN 978-80-7502-548-7   Signatura M 9056
  SP
  Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

  book

 5. Verweigerung der Wiederaufnahme eines Verfahrens über Entschädigung für Kriegsverbrechen : Trivkanović gg. Kroatien (Nr. 2) .   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 1, s. 64-67. 
  article

  article

 6. Obnova řízení o přestupcích.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 12-16. 
  article

  article

 7. Trestní právo procesní : podle stavu k 1. 1. 2022 / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 942 stran . ISBN 978-80-7502-550-0   Signatura M 9047
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 8. Jak se bránit proti postupu správního orgánu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 46-51. 
  article

  article

 9. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (II. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 10, s. 32-33. 
  article

  article

 10. Obnovené řízení po rozsudku ESLP ve věci Colloredo-Mannsfeld proti ČR a po rozsudku ESLP ve věci Colloredo-Mansfeld proti ČR : nález ÚS z 23. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 25/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 280-281. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.