Search results

Records found: 113  
Your query: Subject h. and keywords = "Obhájce"
 1. Beschränkungen bei Untersuchungshaft – Kontrolle der Verteidigerpost : BVerfG 16.10.23 – 2 BvR 1330/23.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 77, Heft 5, 2024, s. 276-279. 
  article

  article

 2. Zulassung von Aussagen aus dem Ermittlungsverfahren wegen Aussageverweigerung in der Hauptverhandlung : Strassenmeyer gg Deutschland (2.5.2023).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 3, s. 224-229. 
  article

  article

 3. Trestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2023 . 956 stran . ISBN 978-80-7502-687-3   Signatura M 9256
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 4. Dovolání, obhájce, právnická osoba § 265d odst. 2 tr. ř. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2021, sp. zn. 6 Tdo 1175/2021.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 56, (2023), č. 3, s. 241-244. 
  article

  article

 5. K posuzování nároku na bezplatnou právní pomoc obhájce.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2023, č. 4, s. 46-47. 
  article

  article

 6. Odměna obhájci za nahlížení do trestního spisu v průběhu vyšetřování : nález ÚS z 22. 2. 2022, sp. zn. III. ÚS 2289/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 118. 
  article

  article

 7. Ústavně konformní výklad § 265d odst. 2 TrŘ - dovolání podané substitutem zvoleného či ustanoveného obhájce; přípustnost ústavní stížnosti : nález ÚS z 19. 4. 2022, sp. zn. II. ÚS 289/22.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 121. 
  article

  article

 8. Limity důvěrnosti komunikace mezi obhájcem a obviněným, respektive advokátem a klientem.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 27-37. 
  article

  article

 9. ÚS k možnosti advokáta nechat se zastoupit jiným advokátem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 6, s. 11. 
  article

  article

 10. K ústavně konformnímu výkladu § 265d odst. 2 věty první trestního řádu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 7-8, s. 69-72. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.