Search results

Records found: 640  
Your query: Subject h. and keywords = "Obchodní právo"
 1. Obchodněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů.    Praha : C.H. Beck, 2009- .  svazků . ISSN 1803-6554   Signatura C 114
  Obchodněprávní revue

  journal

 2. Obchodní právo.    Praha : Wolters Kluwer, 2017-  Praha : Wolters Kluwer, 2017-  Praha : Prospektrum, 1994-  2013-2016 ; Praha : Michal Pospíšil  2009-2013 ; Praha : První archivní a spisovenská .  svazků . ISSN 1210-8278   Signatura C 33
  Obchodní právo

  journal

 3. Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.    Praha : Wolters Kluver ČR, a.s., 2022- . ISSN 2788-0249   Signatura C64
  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  journal

 4. Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-2021  Praha : Wolters Kluwer, 2010-2021  2001-2004 ; Praha : ASPI Publishing  2005-2009 ; Praha : ASPI  Praha : Codex Bohemia, 1997- .  svazků . ISSN 1211-8362   Signatura C 64
  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  journal

 5. Czech (& Central European) yearbook of arbitration®. Volume XII, 2022 : jurisdiction of arbitral tribunals / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    Hague : Lex Lata BV, 2022 . xiii, 311 stran . ISBN 978-90-829824-7-3   Signatura Z 2065/12
  MP
  Czech (& Central European) yearbook of arbitration®

  book

 6. Data Act – Fundament des neuen EU-Datenwirtschaftsrechts?.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 21, 2022 s. 1481-1486. 
  article

  article

 7. Entwicklungsgeschichte des Handelsrechts /.    Berlin : Gruyter Walter de, Podle zjištěných informací změna data vydání z 2010 na 2021 . ISBN 978-3899496406
  book

  book

 8. Combatting illicit trade on the EU border : A comparativeperspective / editor Celina Nowak.    Cham : Springer nature Switzerland, 2021 . 1 online zdroj (283 stran) . ISBN 978-3-030-51019-0
  Combatting illicit trade on the EU border

  computer file

 9. Právo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 655 stran . ISBN 978-80-7598-991-8   Signatura M 8837
  HP
  Právo obchodních korporací

  book

 10. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  book