Search results

 1. Občanský zákoník : § 2716-2893 : velký komentář / Melzer, Tégl a kol..    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxv, 1494 stran . ISBN 978-80-7400-818-4   Signatura M 8922
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Občanský zákoník. : komentář. III, Věcná práva (§ 976-1474) / Jiří Spáčil, Michal Králík a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxi, 1665 stran . ISBN 978-80-7400-803-0   Signatura M 8814/3
  OP
  Občanský zákoník

  book

 3. Problematika reprezentace v dědickém právu / Adam Talanda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xv, 151 stran . ISBN 978-80-7400-817-7   Signatura M 8859
  OP
  Problematika reprezentace v dědickém právu

  book

 4. Významný posun v judikatuře o vydržení zejména jako důsledek existence mimořádného vydržení v novém občanském zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 13-14, s. 498-501. 
  article

  article

 5. Jaký je skutečný přínos teorie ochranného účelu normy.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 21-25. 
  article

  article

 6. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 26-27. 
  article

  article

 7. Občanský zákoník : praktický komentář, I. / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 991 stran . ISBN 978-80-7380-742-9   Signatura M 8357/1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 8. Pět let poté : nové soukromé právo v předškolním věku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 1-9. 
  article

  article

 9. Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 2, s. 65-66. 
  article

  article

 10. Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi / Tomáš Veselý.    Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019 . ISBN 978-80-2610-820-7   Signatura M 8485
  OP
  Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

  book