Search results

Records found: 102  
Your query: Subject h. and keywords = "Neplatnost právních úkonů"
 1. ÚS: K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 5, s. 11. 
  article

  article

 2. K rozhodnutí NS ohledně zajišťovacího převodu práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2022, sp. zn. 33 Cdo 1006/2022.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 61-64. 
  article

  article

 3. Banka. Valná hromada : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 1141/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 11, s. 680-688. 
  article

  article

 4. Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 4, s. 233-260. 
  article

  article

 5. Neplatnost právního jednání (o. z.), úroky, dobré mravy, lichva (o. z.), podnikatel, spotřebitel : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sen. zn. 23 ICdo 59/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1480-1500. 
  article

  article

 6. Valná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 150-163. 
  article

  article

 7. Vrchní soud v Praze: Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. 7 Cmo 195/2017.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 68-72. 
  article

  article

 8. Akciová společnost, představenstvo, pracovní poměr, péče řádného hospodáře, neplatnost právního úkonu, bezdůvodné obohacení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 339-350. 
  article

  article

 9. Nejvyšší soud České republiky: Spornost či pochybnost závazků v dohodě o narovnání : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 21. 11. 2019, sp. zn. 33 Cdo 1720/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 264-265. 
  article

  article

 10. Smluvní pokuta, neplatnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 1192/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 873-881. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.