Search results

Records found: 91  
Your query: Subject h. and keywords = "Nepřiměřená délka řízení"
 1. Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů : nález ÚS z 29. 3. 2022, sp. zn. I. ÚS 1881/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120. 
  article

  article

 2. Náhrada újmy způsobené porušením požadavku na projednání věci v přiměřené lhůtě v soutěžně-právní judikatuře Soudního dvora EU : nemo iudex in causa sua?.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 9, s. 12-28. 
  article

  article

 3. ÚS: ČR nemůže nést odpovědnost za délku řízení před ESLP.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8-9. 
  article

  article

 4. Übermaβige dauer eines Kontaktrechtsverfahrens : Schrader gg. Österreich (12.10.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 5, s. 432-433. 
  article

  article

 5. Věc Žirovnický proti České republice : odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení. Číslo stížností 16008/20. Datum 20. 5. 2021.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2021), č. 4, s. 277-278. 
  article

  article

 6. Právo na projednání věci ve správním řízení v přiměřené lhůtě : nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxviii-lxxx. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za délku řízení vedeného před ESLP : nález ÚS z 23. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 1154/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 156. 
  article

  article

 8. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Přiměřená délka řízení. Likvidace dědictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4962/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 71-79. 
  article

  article

 9. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Náhrada nemateriální újmy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3514/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 235-242. 
  article

  article

 10. Počátek a nepřiměřená délka kompenzačního řízení ve světle aktuální judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 333-335. 
  article

  article