Search results

Records found: 95  
Your query: Subject h. and keywords = "Nepřiměřená délka řízení"
 1. Jeden rok nestačí. Proč Ústavní soud stále nerozhodl v kauze Feri.   -- In:  Respekt -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 35, (2024), č. 10, s. 30-31. 
  article

  article

 2. Verzögerte Bearbeitung des Antrags eines Strafgefangenen auf Eilrechtsschutz : BVerfG 24.03.23 – 2 BvR 116/23.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 22, 2023, s. 1564-1566. 
  article

  article

 3. Oprávnění zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy při přemísťování dítěte.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 4, s. 126-130. 
  article

  article

 4. Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů : nález ÚS z 29. 3. 2022, sp. zn. I. ÚS 1881/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120. 
  article

  article

 5. Wirksame Rechtsbehelfe gegen überlange Verfahrensdauer im nationalen Ermittlungs- und Hauptverfahren : Kurt Aigner und Helmut Hoppel gg Österreich (ZE) (18.10.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 6, s. 524-527. 
  article

  article

 6. ÚS: ČR nemůže nést odpovědnost za délku řízení před ESLP.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8-9. 
  article

  article

 7. Übermaβige dauer eines Kontaktrechtsverfahrens : Schrader gg. Österreich (12.10.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 5, s. 432-433. 
  article

  article

 8. Náhrada újmy způsobené porušením požadavku na projednání věci v přiměřené lhůtě v soutěžně-právní judikatuře Soudního dvora EU : nemo iudex in causa sua?.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 9, s. 12-28. 
  article

  article

 9. Věc Žirovnický proti České republice : odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení. Číslo stížností 16008/20. Datum 20. 5. 2021.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2021), č. 4, s. 277-278. 
  article

  article

 10. Právo na projednání věci ve správním řízení v přiměřené lhůtě : nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxviii-lxxx. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.