Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nemajetnost"
 1. La lutte contre la discrimination fondée sur la précarité socio-économique: un instrument dans la lutte contre la pauvreté.   -- In:  Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights -- ISSN 2294-9313. -- 2022, no. 3, s. 223-255. 
  article

  article

 2. Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu) : nález sp. zn. II. ÚS 65/20 ze dne 11. 12. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 19-20. 
  article

  article

 3. ÚS: duševně nemocný nemusí hradit náklady exekuce zastavené pro nemajetnost.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 53. 
  article

  article

 4. Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (výklad § 89 EŘ) : nález ÚS z 11. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 65/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 5. Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 617-622. 
  article

  article

 6. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1840/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 713-721. 
  article

  article

 7. Náhrada nákladů řízení v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného : nález sp. zn. IV. ÚS 191/18 ze dne 28. 5. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 3, s. 46. 
  article

  article

 8. Zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti dlužníka a náhrada nákladů exekučního řízení : nález ÚS z 28. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 191/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 9. (Ne)možnost zastavení exekuce pro nezaplacení zálohy a pro nemajetnost.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 17, s. 602-604. 
  article

  article