Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nasciturus"
 1. Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu : k některým právním otázkám spojeným s problematikou lidského života mezi jeho početím a narozením / Libor Šnédar.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xix, 342 stran . ISBN 978-80-7676-775-1   Signatura M 9275
  SO
  Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

  book

 2. Schutz- oder Begründungsdilemma? Zur Debatte um ein Fortpflanzungsmedizingesetz.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 7, s. 327-337. 
  article

  article

 3. Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 419-427. 
  article

  article

 4. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 629-647. 
  article

  article

 5. Právní status a postmortální ochrana nascitura v České republice.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 629-647. 
  article

  article

 6. Status nasciturusa w orzecznictwie organów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 71, (2016), no. 3, s. 21-37. 
  article

  article

 7. Nejmenší z nás 2015 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením : 15.10.2015 Brno / editoři Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl.    Moravská Ostrava : Bios - Společnost pro bioetiku, 2016 . 160 stran . ISBN 978-80-905358-4-8   Signatura M 7337/15
  UP
  Nejmenší z nás 2015

  book

 8. Nejmenší z nás 2014 : Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. / editoři: Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl.    Moravská Ostrava : Bios - Společnost pro bioetiku , 2014 . 264 stran . ISBN 978-80-905358-2-4   Signatura M 7337/14
  UP
  Nejmenší z nás 2014

  book

 9. Nejmenší z nás 2012 : Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením.    Moravská Ostrava : Bios - Společnost pro bioetiku , 2012 . 235 stran . ISBN 978-80-260-3195-6   Signatura M 7337/12
  UP
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.